מכירה 15 /
פריט 212

212 מ-

241

212

עשו נא לכבוד אבותינו הקדושים ישני חברון אשר אנחנו מסתופפים בצילם המעון הקדוש מערת המכפלה... - כתב שדרו"ת לגביית כספים עבור קנין קרקע בעיר חברון בחתימת גדולי הרבנים

מחיר פתיחה: $2,000

עמלת בית המכירות: 22%

נמכר: $7,000
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
04.04.2022, 19:00

"קול ברמה נשמע אל תראוני שאני שחרחורת! אל אצילי בני ישראל חנה היא מדברת! בת קול יוצאת מהר הקודש וקינה היא מעוררת! מנהמת כיונה הבנים אין לישראל זאת אומרת!" - כתב מינוי שדרו"ת לשליח רבי חיים חסון אשר נשלח לערי גורג'יסתאן וראגיסתאן לאסוף כסף בו ישתתפו הקונים בקניית ארבע אמות קרקע בארץ ישראל בחלקת השדה הסמוכה לכולל העדה הספרדית בחברון, בחתימות ידם של גדולי עדת המזרח בעיר חברון: הגאון רבי אליהו סלימאן מני - רבה של חברון ומגדולי רבני עירק, הגאון רבי רחמים יוסף פראנקו, הגאון רבי מרדכי חסון, הגאון רבי חיים ישראל רומאנו, ויתר רבני העיר. אב, תרמ"ד [1884].

במכתב השדרו"ת המפורט המתפרס על פני שני עמודים גדולים בכתיבת סופר נאה ומפוארת מפרטים הרבנים את מצבה החומרי הקשה של העיר חברון אשר "שבעתיים יגדל צרתה על יתר שאר ארצות הקודש", ומבטיחים כי התורמים יזכו לא רק לקנין קרקע בארץ ישראל, אלא יזכו אף לפדיון נפש, "עשו נא לכבוד אבותינו הקדושים ישני חברון אשר אנחנו מסתופפים בצילם המעון הקדוש מערת המכפלה...". חשוב ביותר.

ראה גם דיינסטי מכירה 14, פריט מס' 240.

[2] עמודים. גודל כל עמוד 34x24 ס"מ. קרעים קלים בשולים. כתמים. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט