מכירה 23 /
פריט 174

174 מ-

250

174

פנקס הניצולים – ירושלים, 1946 - כרכים א' וב'

מחיר פתיחה: $200

עמלת בית המכירות: 23%

נמכר: $380
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
02.12.2023, 19:00

פנקס הניצולים - רשימות יהודים שנשארו בחיים בארצות שונות של אירופה. הוצאת המדור לחיפוש קרובים של הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ירושלים, תש"ו [1946] חלקים א' וב' (סט שלם בשני כרכים). חשוב ונדיר ביותר.

חלק א' - רשימות יהודים שנשארו בחיים בארצות שונות של אירופה. 60,000 שמות. בכרך זה מובאים שמות של ניצולי המחנות: ברגן-בלזן, בוכנוואלד, רנצמילר, דכאו, דורא (נודהאוזין) אלנבורג, וכן יהודים שנמצאו באיטליה, בשבדיה, ביוגוסלביה. וכן רשימות של ניצולים מהולנד ומצ'כוסלובקיה. 360, ח עמ'.

חלק ב' - רשימות יהודים בפולין - 58,000 שמות. 302, [4] עמ', 22.5 ס"מ.

מיד בסיומה של המלחמה החל לפרסם המדור לחיפוש קרובים של הסוכנות היהודית לארץ ישראל מעל כל במה אפשרית, ובפרט בעיתונות היומית את שמותם של יהודים ניצולים אשר נודע כי נשארו בחיים לאחר המלחמה, על מנת לאפשר לקרוביהם לאתרם. הפרסומים בעיתונות היו חלקיים והופיעו בצורה לא מסודרת, ומטבע הדברים לא היה בכוחם לחצות גבולות ארצות. מסיבה זו, ומסיבות נוספות החליטה הסוכנות היהודית לקבץ לכדי מקום אחד את כל המידע שהיה ברשותה אודות הניצולים. הדבר נעשה 'תוך כדי תנועה' וכפי שנכתב במבוא לחלק א': "רשימת השמות שבכרך זה נערכו בנסיבות שאינן מסייעות להרשמה מדוקדקת ולבדיקת הפרטים... ומחמת הקשיים הקיימים עדיין בקשרי הדואר, שזה עתה נתחדשו לאחר ניתוקם בימי המלחמה... וגם מפני שינויי מקום תכופים של הניצולים גופם...". עם זאת עלה בידה של הסוכנות לרכז מקבץ עצום של שמות ניצולים, המהווים מסמך היסטורי ממדרגה ראשונה, ובפרט בעת שפורסם, חודשים ספורים לאחר המלחמה. ולא אחת, ניתן לשמוע בעדויות ניצולים על כי מצאו את קרוביהם היקרים באמצעות 'פנקס הניצולים'. חלק ב' הכולל את ניצולי פולין נסמך על רשימות שהיו בידי הועד המרכזי ליהודי פולין בורשה, ב 18/8/1945, והינו נדיר כשלעצמו.

שני כרכים. עותקי ספריה לשעבר. כתמים. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט