מכירה 23 /
פריט 102

102 מ-

250

102

פנקס חסכון של יהודי בגטו טרזינשטט

מחיר פתיחה: $700

עמלת בית המכירות: 23%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
22.11.2023, 19:00

BANK DER JUDISCHEN SELBSTVERWALTUNG THERESIENSTADT - בנק הממשל העצמי היהודי של טרזינשטט פנקס "חיסכון" של שטיינדלר קמינק, רשימת פיקדונות בכתב יד 1943-1944. נדיר.

הנאצים הנפיקו עבור היהודים פנקסי חיסכון כדי לשוות ל'כלכלה היהודית' בגטו חזות של כלכלה רגילה ופורחת, תוך יצירת רושם של 'נורמליות' של חיי יומיום מסודרים ושגרתיים בגטו, באמצעות אלה הנאצים הציגו בפני הנציגים הרשמיים של הצלב האדום מצג שווא כאילו הגטו הינו מקום חיובי בו מתנהלים חיים שגרה תקינים. הערכים המופיעים בכרטיס הינם בקרון (הסיבה שערך שטרות אלו נקבע ב'קרון' [המטבע הצ'כי] ולא במארק הגרמני הוא בשל מיקומה הגיאוגרפי של טרזין בצ'כוסלובקיה (שרובה נכבשה על ידי הנאצים טרם פרוץ מלחמת העולם השנייה) - שטרות הכסף היהודי שהנפיקו עבור היהודים בגטו שלמעשה היה חסר ערך לחלוטין, ונועד אף הוא לשם הטעייה כאילו בתוך הגטו מתנהלים חיים כלכליים נורמלים.

כרטיסי "חיסכון" מסוג זה הינם נדירים ביותר.

[4] עמ'. 15x10.5 ס"מ. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט