מכירה 16 /
פריט 189

189 מ-

233

189

פרי מגדים אורח חיים תק"פ. אוסטרהא - הסכמת רבי לוי יצחק מבארדיטשוב

מחיר פתיחה: $120

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
03.07.2022, 19:00

פרי מגדים אורח חיים להגאון רבי יוסף תאומים, ב' חלקים בכרך אחד (שער נפרד לכל חלק), אוסטרהא תק"פ [1820] - הסכמת רבי לוי יצחק מבארדיטשוב.
נייר כחול. מעט הגהות קצרות. חלק משער חלק א' בדיו אדומה. חותמות צנזור עתיקות. חותמות 'שלמה זלמן זילבערצווייג מירושלים'. סימני עש רבים בעיקר בשולי הדפים. בחלק מהדפים סימני עש עם פגיעת טקסט. מצב בינוני - גרוע.

פריטים נוספים

שאל על פריט