מכירה 16 /
פריט 202

202 מ-

233

202

קבלה מוקדמת ונדירה עבור תרומה שנתקבלה לערי הקודש צפת וטבריה לאחר 'הרעש' - רעידת האדמה המפורסמת של תקצ"ז [1837]

מחיר פתיחה: $250

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
03.07.2022, 19:00

קבלה מוקדמת ונדירה שנתקבלה אצל השד"ר רבי יהודה לייב מקהילת פרעהדענן (הולנד) והסביבה עבור 'פקידי ואמרכלי ערי הקדש תובב"א יושבי עיר תהלה אמשטרדם' לאנשי צפת וטבריה אשר שרדו את רעידת האדמה המפורסמת שפקדה את האזור בשנת תקצ"ז [1837] ואבדו בה את כל רכושם - "הנשארים לחיים, אחרי הרעש אשר היה שם ביום א' כ"ד טבת שעבר יום עברה, לא תקום פעמים צרה, והמקום ב"ה יהי' בעזרת הפליטה הנשארה, ימלא חסרונם ממקום אחר ותופע עליהם נהרה...". - חתימת קודשו של רבי זלמן בן המנוח יהודה בער רוזנבוים וחותמת של מנהיג הפרושים בצפת "הק' צבי הירש בלאאמ"ו הרב מוהר"ר אברהם משה לעהרן זצללה"ה". ט"ו אלול תקצ"ז [1837].

רעידת האדמה המפורסמת של שנת 1837 (תקצ"ז) פגעה קשות באזור הגליל בארץ ישראל ובלבנון, הותירה אלפי הרוגים והחריבה את העיר צפת וסביבותיה, וכן פגעה קשות בעיר טבריה. כמו כן נפגעו בצורה קלה יותר הערים שכם, עכו, נצרת, צור וצידון. בתים רבים קרסו בשעת הרעש ונחרבו על יושביהם. העיר צפת נפגעה קשות, וכתוצאה עזבו יהודים רבים את צפת. בין ההרוגים היו ר' אליעזר מסלונים, ר' יוסף מטשורטקוב, ר' דויד מוויסקה דליטא, מרבני הפרושים בצפת בעת ההיא, המקובל ר' נסים זרחיה אזולאי (נולד בירושלים ב-1780, נכדו של החיד"א) ועמו נקברו תחת עיי המפולת אוצר הספרים וכתבי היד שהיו ברשותו, וכן מנכבדות הקהילה הגב' שרה בת רבי יהושע ממינסק. הרעש של 1837 שינה גם את פני הקהילה היהודית בגליל כולו. האוכלוסייה התדלדלה משום שבנוסף לאלו שנהרגו, רבים שנותרו בחיים בחרו לעזוב את האזור מוכה האסון. רובם המכריע של הפרושים עזבו לירושלים, בפרשם את האירוע כעונש על העדפת צפת, והותירו את העיר חסידית בעיקרה. גם חלק מאנשי הקהילה החסידית בחרו לעבור לירושלים והניחו שם תשתית לכולל חסידי שהלך וגדל. מנהיג הציבור הפרושי, רבי צבי הירש לעהרן אשר חותמתו מופיעה בקבלה שלפנינו, כתב ביחס לרעידת האדמה באיגרת ששלח לקהל תלמידי הגר"א: "ועוד כתב [ר' ישראל משקלוב] שמצפה שהיא [רעידת האדמה] אתחלתא דגאולה ונסמך מחז"ל 'והגליל יחרב'".

[1] דף. 22x9 ס"מ. קרעים קלים בשולים. סימני קיפול. חיזוק עתיק בהדבקת נייר דבק מאחור. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט