מכירה 17 /
פריט 253

253 מ-

266

253

קבלה מוקדמת חתומי בידי פקידי ואמרכלי הקהילה היהודית באמשטרדם. אמשטרדם, תר"כ [1860]

מחיר פתיחה: $120

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
14.09.2022, 19:00

קבלה מוקדמת בכתיבת סופר חתומה, אשר נתקבלה מגבירי קהילת המבורג בידי פקידי ואמרכלי הקהילה היהודית באמשטרדם. אמשטרדם, תר"כ [1860]

"קבלנו מן האלופים והקצינים הגבירים הרוזנים פרנסי ומנהיגי ק"ק אשכנזים בעיר תהלה המבורג סך חמש מאות וששה ושלשים... זכרה לטובה למשתדלים ולמרימי תרומתם!... והיתה הקבלה יום א' יו"ד לחדש אדר תר"כ לפ"ק. פקידי ואמרכלי ערי הקדש ת"ו יושבי עיר תהלה אמשטרדם יע"א..." וחתימות הפקידים.

[1] דף. 19x14 ס"מ. כתמים. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט