מכירה 18 /
פריט 218

218 מ-

255

218

קהלת משה – רשימת הספרים באוסף אריה ליב פרידלנד – סטפטרסבורג – 1893-1895

מחיר פתיחה: $120

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
05.12.2022, 19:00

Bibliotheca Friedlandiana; "קהלת משה, אריה ליב פרידלאנד, רשימת כל הספרים העברים, נדפסים וכתבי-יד הנמצאים באספת-פרידלאנד באוצר מוזעאום האזיאטי של האקאדעמיא למדעים בס"ט פטרבורג... ערוכה בסדר א"ב", מאת שמואל ווינער. דפוס בעהרמאן וראבינאוויטץ, סט. פטרסבורג, 1893-1895. שתי חוברות ראשונות (מתוך ארבע), כרוכות יחד. נדיר.

רשימה ביבליוגרפית של הספרים העבריים הנמצאים במוזיאון האסיאתי של האקדמיה למדעים בסט. פטרבורג (ספריית אריה ליב פרידלנד). שתי חוברות כרוכות יחד: ערכי אות א' (1893), ערכי אות ב' (1895).

שתי חוברות (כולל שערי המעטפת): [1] דף, [2], IV, 126, [4] עמ', [1] דף; [1] דף, XII, II, [3], 128-223, [2] עמ', [1] דף. כרך 27 ס"מ. הערות בכתב יד. חתימות וחותמות. בלאי בכריכה. מצב טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט