מכירה 23 /
פריט 228

228 מ-

250

228

קול ברמה נשמע! - קול קורא לרכישת אדמות במתחם קבר רחל - חתימות רבנים

מחיר פתיחה: $120

עמלת בית המכירות: 23%

נמכר: $220
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
02.12.2023, 19:00

כרזה גדולה דו צדדית הקוראת לרכישת אדמות במתחם קבר רחל - תמוז, תרס"ח [1908] - עברית ואנגלית. חתימות רבנים בדפוס ובראשם רבי יוסף חיים זוננפלד.

בפתח הכרזה מוסבר על חשיבות השטח של קבר רחל "מה נורא המקום הזה... על הדרך העולה מבית לחם לחברון מקום קבורת אבותינו הקדושים", וכיצד מקום הקבר עצמו נגאל על ידי משה מונטיפיורי, אך סביבות הקבר עדין בידי זרים. הרבנים קוראים לגאול את הקרקע שבסמוך לקבר רחל לצורך הקמת בית מדרש, מקוה טהרה, ובית מחסה: "קרקע של כמה אלפים אמה סמוך לקבר... כל אשר בשם ישראל יכונה, אל כל אשר נטפי דם היהדות בעורקיו יזליון וכבוד קדושת ישראל ואבותנו הקדושים יקר בעיניו... למטרה זו נקנה השטח הקדוש הזה לבנות עליו מקדשי א-ל בתי כנסיות לתפלה וביהמ"ד לתורה ומקוה מים טהורים כראוי למקום מקודש כזה", וכן לצורך הקמת בית מחסה במקום שיקרא "בית רחל אמנו". בראש החותמים (בגב הכרזה) רבי יוסף חיים זוננפלד המברך את כל המסייעים: "להציל כבוד ישראל וכבוד אבותינו הקדושים", וכן הראשון לציון רבי אלי' פאניזיל, רבי שלמה זלמן בהר"ן, ורבנים נוספים. בגב הכרזה מכתב נוסף מנציג בנק אנגלו פלשתינה אשר נרתם אף הוא לטובת הענין.

46x31 ס"מ. סימני קיפול. חיזוקים בהדבקות נייר. מצב טוב.

פריטים נוספים

מחיר פתיחה: $150

שאל על פריט