מכירה 25 /
פריט 190

190 מ-

271

190

קרב גטו ורשה - ניו יורק 1944 - מהדורה ראשונה באנגלית שיצאה בזמן הכיבוש הנאצי

מחיר פתיחה: $150

עמלת בית המכירות: 23%

נמכר: $170
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
08.04.2024, 19:00

The Battle of the warsaw Ghetto - קרב גטו ורשה - תיעוד ראשון ומפורט של קרבות מרד גטו ורשה, מאת Shloyme Mendelsohn הוצאת מכון היידיש המדעי Yivo - ניו יורק 1944 - מהדורה ראשונה באנגלית שיצאה בזמן הכיבוש הנאצי כשנה וחצי לפני שהסתיימה המלחמה - מלווה במפה מוקדמת המתעדת את הקרבות בגטו ורשה באפריל 1943.

הדוח המפורט של שלמה מנדלסון אשר נמסר בשפה היידיש במכון Yivo ב 9 בינואר 1944 ותורגם כאן לראשונה לאנגלית ביוזמת הועד המנהל של המכון. זהו תיעוד מוקדם וראשוני על הקרבות שהתחוללו במסגרת מרד גטו ורשה. מנדלסון הסתמך בתיאורו את המרד על ארבעה מקורות - דוחות מחתרתיים, עיתונות מחתרתית מהגטו, הדיווחים הרשמים של נציג ממשלת פולין, ודיווחי עדים שנמלטו משטחי הכיבוש. על סמך ארבעת המקורות הללו הצליח לשרטט תמונה מהימנה של מצבם של היהודים בגטו ורשה ערב פרוץ המרד ותיאור מפורט של קרבות המרד עצמו. במרכז החוברת מפה מפורטת המתארת את הקרבות שהתרחשו בגטו באפריל 1943. המפה מתארת את תחומי "הגטו הקטן" ו"הגטו הגדול", המקום המדויק ברחוב סטבקי בו חוייבו היהודים להתייצב לגירוש, מיקומן של מסילות הברזל משם גורשו היהודים "ליעד לא ידוע", קטע הרחובות בו התרחש המרד הראשון בחודש ינואר, מיקומו של בית הקברות היהודי בו אספו הגסטפו נשים וילדים כבני ערובה, הרחובות בהם הציתו הנאצים את בתי היהודים, המיקום בו נעשה ניסיון בידי לוחמים יהודים לפרוץ את חומות הגטו ברחוב וולנושץ', ועוד.
זהו אחד הדיווחים הראשונים על קרבות הגטו ובדפיו ניכר ההלם של מנלסון שנחשף לראשונה לזוועות הנאצים בגטו. מנלסון כותב: "מדי פעם בעיתוני המחתרת, בדיווחים של נציג ממשלת פולין אנו מוצאים נתונים על אכזריות גרמנית בהשמדת שרידי האוכלוסייה היהודית בגטו ורשה. אני לא אצטט אותם. די לציין שבדרך ההשפלה האנושית הגרמנים פעלו באופן גרוע יותר ממה ששמענו וקראנו עליהם אי פעם". בתוך הדברים של מנדלסון ניכר שתמונת מרד גטו ורשה בשלמותה עדין היתה חסרה בשלב כה מוקדם של ניסיון להבין בדיוק מה התרחש בו, ומספר פעמים מופיעים משפטים כגון: "כל הדיווחים מביאים אותנו להאמין כל לוחמת הגרילה נמשכה כחודשיים" או למשל: "מתי וכיצד הגיע לסיומו הקרב בגטו ורשה? קשה לענות על שאלה זו" וכדו'.

מכון היידיש המדעי Yivo אשר הוציא לאור את החוברת, נוסד בשנת 1925 בוילנה ועסק במחקר אודות החיים היהודיים ברחבי העולם. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הועבר מטה המכון לניו יורק, ועסק באיסוף חומרים המתעדים את גורל היהודים בזמן המלחמה.

28 [4] עמ'. מצב טוב מאד.

פריטים נוספים

שאל על פריט