מכירה 24 /
פריט 252

252 מ-

256

252

רב השערורה בקהלות, הב' כתות נלחמים זה מול זה ואש המחלוקת בוער עד לב השמים - שתי גלויות דואר מאת הגאון רבי יצחק אייזיק שטרן

מחיר פתיחה: $120

עמלת בית המכירות: 23%

נמכר: $120
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
29.01.2024, 07:00

שתי גלויות בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יצחק אייזיק שטרן, הגלויות נשלחו ממקום מושבו במשקולץ בתרס"ג, ובתרס"ה לבנו אשר שהה באותה העת בכפר ההונגרי לובשבריני (Lovasberény - עיירה בה ישבו מאות בודדות של יהודים), ובהם עניינים אישיים ועניינים הקשורים בקהילה.

גלויה ששלח לבנו ממישקולץ בתרס"ג (1903) בה הוא מספר לו על מחלוקת הקהילות "רב השערורה בקהילות הב' כתות נלחמים זה מול זה ביד חזקה ואש המחלוקת בוער עד לב השמים והעושה שלום במרומיו יעשה שלום בעדרינו..." בהמשך הוא מספר לו על המצב הכלכלי הקשה: "כבדות היוקר אנו מרגישים מאוד כי הכנסותינו מצומצמים מאד ואינם מספיקים אף בעת הזול רק בדוחק רב", ושואל בשלום רבו של בנו.

גלויה ששלח לבנו בתרס"ה (1905) בה הוא מברכו על הולדת בתו ביום השבת "בת תחילה סימן יפה לבנים", ומבקשו כי ביום הקריאה בתורה יקרא את שם בתו הנולדת על שמה של סבתו "דבורה" ומוסיף וכופל בברכות.

הגאון רבי יצחק אייזיק שטערן (תר" ו-תרע" ג, 1845-1913), תלמיד חכם גדול בתורה, נולד בסאנטוב לאביו רבי מרדכי שטערן ולאמו, בת בתו של הגאון מחבר הספר 'שערי תורה'. בשנת תרכ"ט נשא לאשה את בתו של רבי שלמה זלמן ברוין, אב"ד פוטנאק. משנת תרמ"ו כיהן כדומ"ץ במישקולץ. רבים מחידושיו מובאים ב"וילקט יוסף".

גלויות: 9x14 ס"מ. מצב טוב מאד.

פריטים נוספים

שאל על פריט