מכירה 25 /
פריט 267

267 מ-

271

267

רשימה ארוכה של תלמידי חכמים מקבלי תרומות וחתימות ידם

מחיר פתיחה: $200

עמלת בית המכירות: 23%

נמכר: $240
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
08.04.2024, 19:00

מחברת ובה רשימה ארוכה של מאות תלמידי חכמים מקבלי תרומות וחתימות ידם, כפי הנראה תרומות שנתקבלו מישיבת עץ חיים בירושלים. לצד שם של כל אחד מופיע חתימת ידו בטור המקביל. שנים תשט"ז- תשי"ח [1956-1958].

בין היתר מופיעות חתימותיהם של: רבי אריה לוין, רבי זונדל קרויזר, רבי מאיר ליב שפירא, רבי נטע פריינד, רבי שמעון זלזניק, רבי ליב רוחמקין, רבי שבתאי יודלביץ' (בעבור רבי אריה לוין), הרבנית טוקצינסקי, ועוד עשרות חתימות שלא נבדקו על ידינו ביסודיות.

מחברת - כ 120 עמודים כתובים מלאים במאות שמות וחתימות.

פריטים נוספים

שאל על פריט