מכירה 17 /
פריט 233

233 מ-

266

233

שו"ת הרמ"ז. ונציה, תקכ"א [1761] - מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה: $120

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
14.09.2022, 19:00

ספר שאלות ותשובות הרמ"ז. מאת הרב הכולל המקובל האלקי רבי משה זכות. ונציה, תקכ"א [1761]. מהדורה ראשונה.

הספר כולל ס"ג תשובות בהלכה ובסוגיות הש"ס. בתחילת הספר הסכמות והקדמות רבני ויניציאה וקושטא, עם דף הרישיון מהועד בויניציאה באיטלקית המאשר את הדפסת הספר. המחבר, הגאון המקובל רבי משה זכות (שפ"ה-תנ"ח), מגדולי המקובלים באיטליה ורב קהילת יהדות מנטובה, מחבר "שורשי השמות", "קול הרמ"ז" על המשניות ועוד.

[4] נח דף, 23 ס"מ. נייר עבה. סימני עש בחלק הפנימי של השוליים הלבנים של חלק מדפי הספר.

פריטים נוספים

שאל על פריט