מכירה 20 /
פריט 7

7 מ-

236

7

שטר שכירות למשך 99 שנה לנאמני אוקספורד בהנדון - לונדון, 1927

מחיר פתיחה: $200

עמלת בית המכירות: 22%

נמכר: $3,000
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
19.04.2023, 19:00

שטר שכירות מהודר בפורמט גדול, על חלקה שהיתה שייכת לגברת מריה ג'קסון בהנדון [Hendon] שבצפון מערב לונדון, והושכרה ל"נאמני אוקספורד" המפורטים בשמותם, החל מ 25 בדצמבר 1927 לתקופה של 99 שנה! נערך ונחתם ב 27 בינואר 1931. וכן שטר נוסף על הארכת השכירות שנחתם ב 28 בספטמבר 1938.

בחוזה מפורטים כל התנאים של השכירות בדפוס עם מילויים בכתב יד. חתימות הצדדים, חתימות עדים, חותמת שעווה, וחותם אישור נשלף בגוף הדף. בגב החוזה תרשים מסומן של חלקה 17 אשר הושכרה, הפונה ל Prothero Gardens. כמו"כ מופיע חוזה המשך על חכירה ארוכת טווח של אותו מתחם שנערך ונחתם בספטמבר 1938.

[4] עמודים + [2] עמ' + [1] דף. נייר עבה ואיכותי.48x31 ס"מ.

מצב טוב מאד.

פריטים נוספים

שאל על פריט