מכירה 23 /
פריט 94

94 מ-

250

94

שלושה מטבעות מגטו לודז' - 1943

מחיר פתיחה: $150

עמלת בית המכירות: 23%

נמכר: $260
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
02.12.2023, 19:00

שלושה מטבעות שהנפיק היודנראט בגטו לודז' ושימשו את תושבי הגטו, 1943.

מטבעות בערכים שונים: 10 מארק, 25 מארק, 100 מארק. המטבעות בגטו לודז' (ליצמנשטאט) הוטבעו על ידי היודנראט בגטו לשימוש פנימי של היהודים בו.

אחת הדרכים לסחוט את יהודי הגטו הייתה הדפסת "כסף גטו", יהודי גטו לודז' נדרשו להמיר את הכסף שהיה ברשותם לכסף הגטו, על פי שער המרה שנקבע על ידי הגרמנים. כסף הגטו היה האמצעי הכספי היחיד התקף בגטו. מטרה נוספת לכסף הגטו הייתה למנוע כל אפשרות של הברחה שכן לכסף הגטו לא היה כל ערך מחוץ לגבולותיו.
כסף הגטו הודפס בבית דפוס מחוץ לגטו בפיקוח גרמני. החל מדצמבר 1942 ניתנה הרשות לראש היודנראט רומקובסקי להטביע מטבעות שהיו עשויים ממגנזיום ואלומיניום במפעלי המתכת של הגטו. הפיקוח על מחזור הכסף היה על ידי רומקובסקי. המסחר ודרכי התשלום בין הגטו והעולם החיצוני התבצע בצורה שהיהודים ביקשו סחורות ואלו סופקו להם בתמורה לרייכסמארקים, מטבע חוץ, זהב, כסף סחורות ושירותי עבודה.

מצב כללי טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט