מכירה 17 /
פריט 257

257 מ-

266

257

שלשה היתרי נישואין מודפסים - גאוני לונדון. שנות התר"ץ

מחיר פתיחה: $120

עמלת בית המכירות: 22%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
14.09.2022, 19:00

שלשה היתרי נישואין מודפסים - גאוני קהילת היראים בלונדון, שנות התר"ץ.

* מכתב היתר לרבי דוד וואללאך לשאת אשה אחרת לאחר שאשתו הראשונה לקתה בטירוף דעת -חתומים בדפוס רבי יוסף צבי הרץ וגאוני לונדון. אלול תרצ"ה [1935].

* היתר למר אליהו בן אברהם סאלטיעל לשאת אשה אחרת לאחר שאשתו הראשונה לקתה בטירוף דעת. חתום בדפוס רבי שמואל יצחק הילמן.

*היתר לרבי יוסף ב"ר יצחק הלוי לשאת אשה אחרת לאחר שאשתו הראשונה לקתה בטירוף דעת. חתום בדפוס רבי יוסף צבי הרץ וגאוני לונדון, אדר ב' תרצ"ה [ 1935].

מצב כללי טוב מאד.

פריטים נוספים

שאל על פריט