מכירה 21 /
פריט 247

247 מ-

250

247

שלשה ספרי קראים, שנות הת"ק - ת"ר.

מחיר פתיחה: $150

עמלת בית המכירות: 22%

נמכר: $150
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
08.05.2023, 19:00

שלשה ספרי קראים, שנות הת"ק - ת"ר.

"ספר דד מרדכי, חברו... מו"ה מרדכי בן... ניסן, להשיב תשובות לשאלות החכם יעקב טריגלאנד חכם נוצרי אשכנזי... שבעיר לידה במדינת הוללנדיאה... ששאלתם אודות חלוקת הקראים והרבנים מאיזה זמן נהיתה". הספר כולל תשובות של הקראים לשאלותיו של החכם הנוצרי יעקב טריגלאנד על מהות הקראים. וינה, 1830. [4], טו דף, 22 ס"מ. כרוך עם:
אורח צדיקים, כולל באור חלוקת הקראים והרבנים, ובסוף הספר נמצא רשימה מכל ספרי הקראים הנדפסים, ואשר עודם בכתובים. מאת שמחה יצחק בהרב מו"ה משה ז"ל . תקי"ו. [1756]. טו - כז דף. (מספור העמודים רציף ומתחיל בספר דד מרדכי). שני הספרים הודפסו על נייר כחול.
"ספר המצות הנקרא אדרת אליהו, להחכם... אליהו בשייצי ז"ל הוא הרב המפורסם והפוסק האחרון לאחינו הקראים באשר הם...". דפוס L. Nitche. אודסה, תרל"א (1870). בתחילת הספר כרוכים שני עמודי הערות בכתב-יד (גרמנית). [7], כא, [2] לוחות מקופלים], [7], כז-רכח דף, 26 ס"מ. מצב כללי טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט