מכירה 21 /
פריט 58

58 מ-

250

58

שני דוחות מוקדמים ומפורטים אודות פשעי גרמניה הנאצית בזמן התרחשותם. לונדון ופריז, 1939

מחיר פתיחה: $200

עמלת בית המכירות: 22%

נמכר: $320
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
08.05.2023, 19:00

שני דוחות מוקדמים ומפורטים אודות פשעי גרמניה הנאצית בזמן התרחשותם - מהדורות ראשונות. נכתבו בידי הועדה האנגלית שנשלחה לגרמניה הנאצית לשם הבאת ממצאים אותנטים לפשעי הגרמנים. לונדון ופריז, 1939.

1. Papers concerning the Treatment of German Nationals in Germany 1938-1939 presented by the secretry of State for Foreign Affairs to Parliament by Command of his Majesty. London 1939 - דו"ח עדויות על פשעי הנאצים בגרמניה. לונדון, 1939 - מהדורה ראשונה. אנגלית.
דו"ח מוקדם ובו עדויות קשות ומפורטות על מעשי ההתעללות של הנאצים בערי גרמניה ובמחנות הריכוז בשנות ה־30. הוגשו על ידי מזכירות המדינה לענייני חוץ לפרלמנט בפיקוד הוד מלכותו. התיאורים המופיעים מהווים את החשיפה הראשונה לפשעי הנאצים וחושפים את גודל האכזריות הנאצית עוד לפני פרוץ מלחמת העולם. 36 עמודים המתעדים את זוועות הנאצים בשלב מוקדם זה. לונדון 1939.
לאחר שהואשמו הבריטים על ידי התקשורת והעיתונות הנאצית במעשי זוועה בדרום אפריקה, בתגובה, ממשלת הוד מלכותו ראתה לנכון לפרסם לציבור עדויות קשות שהיו ברשותה באשר לפשעי הנאצים כלפי אזרחים, בעיקר יהודים, בתוככי גרמניה. הדו"ח חושף את מחנות הריכוז הראשונים שהוקמו בגרמניה עוד ב 1933 כנגד מתנגדי המשטר הנאצי ואת ההתעללויות היום יומיות שעברו בהם אסירים בני לאומים שונים, ובעיקר יהודים. "הממשלה הבריטית מצהירה כי ההחלטה לפרסם את מסמכים הקשים המסווגים בדו"ח זה התקבלה לאחר שבריטניה הגיעה למסקנה שאין ולו סיכוי הקלוש ביותר להגיע להסדר הבנה כלשהו עם ממשלת גרמניה". עוד מוסיף הדובר, כי התעמולה הארסית של גרמניה הנאצית והתעללותה במיעוטים אשר בשטחה חייבים להגיע לדעת הקהל העולמית, ולהביא לידיעתה כי התקופה הנידונית הינה התקופה החשוכה ביותר בימי ההיסטוריה האנושית (הדברים נכתבים בשנת 1939, עוד לפני ההרג ההמוני השיטתי במחנות המוות). העדויות הנחשפות בדו"ח זה באו לידיעת הציבור לראשונה, ולא פורסמו קודם לכן בעיתונות, או בכל מדיה אחרת.
בין המקרים הנחשפים בדו"ח: תיאורים מפורטים על הנעשה במחנה המוות בוכנוואלד מפי אסירים שהיו עצורים בו, ביניהם, עדות שהתקבלה מעצור יהודי אשר שהה במחנה במשך ששה שבועות, ומתאר את עבודות הכפייה בהן עבד 16 שעות ביממה במשך כל ימות השבוע, על האיסור לשתות מים במשך כל אותן שעות, גם במזג האויר החם ביותר, וכן על הרמת לבנים בכובד שאדם לא יכול לשאת, וכיצד הקצינים הנאצים לעגו ליהודים באמרם שפרעה לא העביד אותם מספיק במצרים, וכעת הם משלימים את העבודה... אסיר שנתפס שותה מים במשך היום הולקה מיידית ב 25 מכות שוט... ברז אחד קטן עמד לרשותם של 480 גברים לרחיצה במשך רבע שעה בלבד... מעולם לא שוחרר אסיר יהודי מן המחנה... הזוהמה והבוץ במחנה, התנאים הקשים בצריפים, הבגדים הדקים שניתנו ליהודים בקור העז (ללא בגדים תחתונים), על יהודים שבחרו לשים קץ לחייהם, על ניסויים רפואיים שנעשו בבני אדם, על חוק המחנה שאין לשחרר אסיר עם סימני מכות בגופו, וכיצד דאגו הנאצים להשאיר סימנים כאלה בגופם של כל האסירים בעילה שלא לשחררם, ועוד.
כמו"כ מתוארים מעצרים שנעשו ברחובות ברלין של יהודים תמימים עוברי אורח ללא כל סיבה, פריצות שרירותיות של חיילי אס אס לבתי יהודים, מעצרים המוניים ועינויים שרירותיים לאחר רציחתו של הגרנל פון פריץ', מכתב שנכתב בעילום שם מכומר גרמני הפונה לראשי הממלכה הבריטית במטרה לפעול נגד המשטר הנאצי הפועל למחוק מההיסטוריה כל סממן נוצרי של האומה הגרמנית ["בלבה של אירופה גדל דור על ברכי שנאה לנצרות, המסורות העתיקות בני אלפי שנים עומדות להעלם בהשפעת המפלגה הנאציונל סוציאליסטית"], ועוד. 36 עמ'. מצב טוב מאד.

2. DOCUMENTS CONCERNANT LES TRAITEMENTS INFLIGES EN ALLEMAGNE A DES NATIONAUX ALLEMANDS/ - présenté au Parlement par ordre de sa Majesté par le secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères מסמכים הקשורים ליחס לאזרחים הגרמנים הוצג לפרלמנט המלכותי על ידי מזכיר המדינה לענייני חוץ - מהדורה צרפתית ראשונה, פריז 1939.
גם מסמך זה בא בתגובה לפרסומים נאצים אודות מעשי זוועה שביצעו הבריטים בדרום אפריקה: "לאור תעמולה חסרת בושה וחסרת בסיס לחלוטין זו, ממשלת הוד מלכותו סבורה כי כדאי לפרסם מספר דיווחים על היחס שניתן בגרמניה עצמה לאזרחים גרמנים". הדוח מפרט את העינויים שעברו חברי האופוזיציה עם תפיסת השלטון בידי המפלגה הנאצית ב 1933. בדוח מובאים תמלילים של מסמכים רשמיים חתומים בידי ראשי האס אס על מעצרם והבאתם לדין של מתנגדים מהאופוזיציה, וכן מכתבים בהם דואגים אותם נאצים לבקש להשליך לפח האשפה את ההוראות עצמן. מובאים מכתבים של ראשי כמורה גרמנים שנשלחו להנהגה בבריטניה המתעדים מעשי פרעות של פלוגות האס אי במי שנחשדו בעיניהם כנאמנים לכנסייה הנוצרית ולא לפיהרר. כמו כן מדווח על מעצרים של יהודים, מעשי התעללות, ושליחתם למחנות דכאו ובוכנוואלד, וכן דיווח מפורט על זוועות הנאצים בדכאו עצמו - מובאת במלואה עדות מפורטת של יהודי ששהה בדכאו ומספר לפרטים על הזוועות להן היה עד. כמו"כ מדווח על פרעות הנאצים בעיר קלן, שריפת בתי הכנסת בפרנקפורט ע"נ מיין, מובאות כמה עדויות על מעשי התעללות והשפלה של הנאצים ביהודים ברחובות, ועוד.
עוד בדוח, מופיע דיווח מפורט של הקונסול הכללי של וינה על פרעות הנאצים ביהודי וינה - מעצרים, חקירות, החרמת רכוש, הרס טוטאלי של בית הכנסת הגדול בלינץ, והרס חנויות היהודים. וכן כמה עדויות של קונסולים נוספים המתארים כל אחד את הפשעים שביצעו הנאצים כלפי היהודים באזורו. בחלקו האחרון של הדוח מופיע תיאור מפורט על המבנה ואופן הפעולה של מחנה ריכוז נאצי, ועל "סדר היום" של האסירים בו. מדהים לראות כיצד בשלב כה מוקדם ידעו הבריטים והצרפתים בדיוק את הנעשה במחנות המוות, החל מתפיסת היהודים, השפלתם, בזיזת רכושם, המעצרים, החקירות בכלא הגסטפו, הגירוש לדכאו ובוכנוואלד - סימון האסירים על פי מוצאם והגדרתם הפוליטית, וההתעללות והרצח השיטתי במחנות עצמם. 31 [2] עמ'. מצב טוב מאד.

פריטים נוספים

שאל על פריט