מכירה 25 /
פריט 219

219 מ-

271

219

שני תצלומים נדירים של המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין בערוב ימיו

מחיר פתיחה: $150

עמלת בית המכירות: 23%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
08.04.2024, 19:00

שני תצלומים נדירים של המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין בארץ ישראל בתקופת היותו משגיח בישיבת פוניבז' בערוב ימיו.

הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין [תרמ"ה - תשל"ד 1885-1974] מגדולי התורה והיראה בפולין ובארץ-ישראל. מגדולי בעלי המוסר בדור האחרון, מורה דרך לרבים בדרכי העבודה והיראה, ובעל מופת. למד בישיבות קלם ומיר שבפולין. היה ר”מ בישיבת קלצק ולומזה. ערב השואה עבר לישיבת מיר שבארצות הברית. בשנת ה’תשי”ד (1954) עלה לארץ-ישראל והצטרף לישיבת פוניבז’ שבבני ברק. בהלוויתו הספידו רבי אלעזר מנחם שך ואמר שמימיו לא ראה עובד ה’ כרבי יחזקאל.

תצלומים בגודל: 11x7 ס"מ, ו 9x10 ס"מ. מצב טוב מאד.

פריטים נוספים

שאל על פריט