מכירה 19 /
פריט 110

110 מ-

275

110

ש"ס שלם - מינכן, 1948 - הדפסה ראשונה של הש"ס לאחר השואה לניצולי המחנות

מחיר פתיחה: $1,000

עמלת בית המכירות: 22%

נמכר: $1,600
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
15.02.2023, 19:00

"היום הזה הוא יום בשורה לישראל... מופיע התלמוד שוב באשכנז" - ש"ס - מינכן - הדפסה ראשונה של הש"ס לאחר השואה עבור ניצולי המחנות - סט שלם - מינכן-היידלברג, תש"ט [1948]. "יוצא לאור ע"י ועד אגודת הרבנים באזור האמריקאי באשכנז".

בתום מלחמת העולם השנייה ניכר מחסור גדול בספרי לימוד במחנות הניצולים, הן בשל השמדת הספרים של יהדות אירופה על ידי הנאצים, והן בשל עקירת היהודים ממקומות מושבותם. הדפסת ספרים עבור שארית הפליטה היתה המשימה הראשונה במעלה של ועד ההצלה. כרכי הגמרא הראשונים שהודפסו היו מסכתות נדרים קידושין שנדפסו כבר בשנת תש"ו [1946]. בשנת תש"ט [1948] הדפיס ועד ההצלה מהדורת ש"ס שלמה בת 19 כרכים. וכך כותב המו"ל בחגיגיות בהקדמה: "ברוך שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה - הדפסת הש"ס! אחרי החורבן הנורא, ימי האבדון וההשמדה שעברו עלינו, שעת צרה כמוה עוד לא נהיתה מהיות ישראל לגוי... עוד חקוק בזכרוננו אותו יום המר, הופעת הפקודה בגיטו, משלטון הרשע והנאצים ימ"ש, לאסוף את כל הספרים אל מקום אחד בכדי להוציאם ולכלותם... כל ספרי ישראל נטלו לעבודת ניר, לתשמיש בזוי או נשרפו...היום הזה הוא יום בשורה לישראל... מופיע התלמוד שוב באשכנז".

בכל כרך שני שערים. השער הראשון עוצב במיוחד לציון מאורע הדפסת הש"ס על אדמת גרמניה החרוכה, בראשו איור עיירה יהודית והכיתוב "משעבוד לגאולה מאפלה לאור גדול"; בתחתית השער איור גדרות תיל ומחנה עבודה, ומתחתיו הכיתובים: "מחנה עבודה באשכנז בימי הנאצים"; "כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי פיקודיך" (תהילים קיט).

19 כרכים. 39 ס"מ. שני כרכים ללא שדרה. לכרך אחד שדרה לא מקורית. שלשה כרכים כריכות בצבע שחור עם כיתוב מוזהב - לא מקוריות. בחלק מהכרכים כריכה רופפת. מצב כללי טוב - בינוני.

פריטים נוספים

שאל על פריט