מכירה 23 /
פריט 248

248 מ-

250

248

תרגום ראשון של סידור התפילה להולנדית - האג, תקנ"א-תקנ"ג 1791-1792

מחיר פתיחה: $200

עמלת בית המכירות: 23%

00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות
ימים
שעות
דקות
שניות
02.12.2023, 19:00

Gebeden der Portugeesche Jooden: door een Joodsch genootschap uit het Hebreeuwsch vertaalt סדור תפילה ליהודים הפורטוגזים בהולנד - תרגום ראשון של סידור התפילה להולנדית - האג, תקנ"א-תקנ"ג 1791-1792 - שלושה כרכים. תחריט מאוייר בדף השער של כל אחד מן הכרכים. הולנדית עם כותרות בעברית.

תרגומו הראשון של נוסח הסידור להולנדית, ביוזמת קבוצת "תלמידי צדיק" - תלמידיו של רבי צדיק כהן בלינפנטי (1732-1786). לאחר מותו בשנת 1786 ייסדו תלמידיו את הקבוצה שנקראה על שמו. במבוא לכרך הראשון מקדישה הקבוצה את הסידור למורם הגדול, ומביעה משאלה שכשם שהיקום הגדול על מרחביו הקסומים מביא את האדם להתרגשות ויראת כבוד, כך יבוא הסידור ויבטא את התרוממות הרוח של "מה רבו מעשיך ה'" גם בקרב אלה שלא שולטים בשפה העברית, כעת יוכלו לבטא את תחושותיהם הנשגבות בשפה ההולנדית השגורה על לשונם.

כרך ראשון: [1], XLII, [2], 436 עמ'.
כרך שני: XLI [4], 436 [2] עמ'.
כרך רביעי: [6], 507, [8] עמ'.

שדרות עור, בלאי בכריכות. חסר כרך שלישי. מצב כללי טוב.

פריטים נוספים

שאל על פריט